Koor Exaudi

Koor Exaudi is een enthousiast koor uit Westkapelle, bestaande uit ongeveer 35 mannen en vrouwen.
Het koor is in 1976 opgericht. Het repertoire bestaat uit gedragen liederen en vlotte aanstekelijke gospelliederen, zowel Nederlands- als Engelstalig, acapella of met pianobegeleiding.
Wij verlenen medewerking aan kerkdiensten en andere activiteiten, waaronder Middelburg Volkoren
Het koor staat onder leiding van Moritz Benschop.
De pianobegeleiding wordt verzorgd door Lenie Stokman-de Graaf.

De koorleden komen niet alleen uit Westkapelle, maar ook uit andere plaatsen op Walcheren.